Stichting Jeugdkans

kuikentje2Stichting Jeugdkans is opgericht met het doel gezinnen met jongeren, met psychiatrische of psychosociale ontwikkelingsproblemen, financieel te ondersteunen. De stichting biedt hulp wanneer de reguliere ondersteuning uitgeput raakt, door extra respijtzorg in te kopen. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten.

We richten ons in het bijzonder op aanvragen om de thuissituatie van gezinnen te ontlasten, wanneer de overheid geen financiële middelen ter beschikking kan stellen. Hierbij houden we ons uitgangspunt scherp in het oog: Ieder gezin of jongere met psychiatrische of psychosociale ontwikkelingsproblemen moet geholpen kunnen worden. Als dit niet vanuit eigen netwerk of overheid lukt vanwege beperkte middelen, dan moet het op één of andere manier vanuit de maatschappij komen.
Wij richten ons in eerste instantie op de gemeente Barneveld en omgeving.

anbi_logomelkbus